Advertising

Advertising / Dumb Ways to Die

Ang Dumb Ways to Die ay isang Public Service Announcement ng mga Metro Tren ng Melbourne, Australia upang maisulong ang kaligtasan ng riles. Malinaw na ipinapakita kung ano ang ilan sa…

Advertising / Protegent

Ang Protegent ay ang pangalan ng isang antivirus software na nagmula sa India. Ang software mismo ay hindi masyadong kilalang labas ng India, ngunit Unistal, ang kumpanya…

Advertising / Ang Pinaka-Kawili-wiling Tao sa Mundo

Hindi ko palaging Inilalarawan ang Mga Paksa Dito, ngunit kapag ginawa ko, nasa TV Trope ito. Ang Pinaka-Kagiliw-giliw na Tao Sa Daigdig ay isang kampanya sa ad para sa Dos Equis beer na…