Itgiochidatiochi

Ito ay Mga Larong Board / Dungeon at Dragons

Isang paglalarawan ng mga tropes na lumilitaw sa Dungeons & Dragons. Ang orihinal na Tabletop RPG. Ang Dungeons & Dragons ay unang pinakawalan noong 1974 ...

Ito ay Mga Larong Board / Magic: The Gathering

Magic: The Gathering, na kilala namin bilang Magic: The Gathering, ay isang Trading Card Game na ginawa noong 1993 ng Wizards Of The Coast (...