Pantheon

Pantheon / The Jungle Book

Isang pahina para sa paglalarawan sa Pantheon: Jungle Book. Sa Pantheon, ang mga sumusunod ay napili para sa pag-akyat: Mowgli, God of Wild Children (मोो & # 2327…

Pantheon / Minecraft

Sa Trope Pantheons, ang mga sumusunod ay napili: Steve at Alex, Banal na Duo ng Mga Sandbox Game (Parehong: World Crafter | Steve: Steve ?, G. Minecraft,…

Pantheon / League of Legends

Isang pahina para sa paglalarawan sa Pantheon: League of Legends. Sa Trope Pantheons, ang mga sumusunod ay napili: Ahri, Goddess of Charming (The Nine-Tailed Fox) bilang isang…

Pantheon / One-Punch Man

Isang pahina para sa paglalarawan sa Pantheon: One-Punch Man. Sa Trope Pantheons, ang mga sumusunod ay napili: Saitama, God of Comically Invincible Heroes (One Punch Man…