Ang Kapangyarihan Ng Pag-Ibig

Ang Kapangyarihan Ng Pag-ibig / Anime & Manga

Isang pahina para sa paglalarawan sa ThePowerOfLove: Anime & Manga. Ang Lakas ng Pag-ibig sa anime at manga. Sa Angel Eater arc ng Ah! Ang aking Diyosa, Keiichi ay isiniwalat kay…